Leftover

Som begreb er Cirkulær Økonomi endny relativt nyt. De fleste innovative arkitekter, ingenører, NGO´er og enkelte politikere er begyndt at tænke og arbejde med denne dagsorden. Ligesom flere større virksomheder har startet tiltag med implementering af dette mindset i deres længeresigtede strategier. Dog er der lang vej endnu førend begrebet for alvor bliver omsat fra "begreb", hensigtserklæringer og PowerPoint præsentationer til handling - og til produkter.

Et voksende forbruger segment stiller sig kritisk overfor den globale "køb-brug-og-smid-væk" mentalitet, der primært hersker i Vesten. Flere varer og produkter fremstilles med en ganske kort levetid for øje. Dette gælder både tøj, design og møbler. Til trods for denne kalkulerede korte levetid, er disse produkter som regel lige så store "syndere" i klimaregnskabet i forhold til selve produktionsprocessen, som produkter med længere levetid. Denne type produkter er som regel produceret til nogle lave priser - og som følge deraf kan der være en risiko for at CSR-forhold og miljø-forhold ikke altid er optimale.

Leftover skal være et konkret, konstruktivt og positivt indspark. Dels i forhold til ovennævnte "køb-brug-og-smid-væk" mentaliteten og dels et ekempel på at Cirkulær Økonomi reelt kan praktiseres i dagligdagen.

” A Circular Economy is one that is restorative and regenerative by design, and which aims to keep products, components and materials at their highest utility and value at all times, distinguishing between technical and biological cycles” - Ellen MacArthur Foundation